öğretim ilke ve yöntemleridersinde etkili öğrenmenin ilkeleri(güdülenme,dikkat,ilişki kurma,aktif katılım,pekiştirme,ipucu,dönüt,düzeltme,kalıcılığı sağlama) nin konu anlatımı gerkli.